Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 65

GG Workshop Tattoo Equipment ®

TATTOO ARMREST SET - FAT BOYS

TATTOO ARMREST SET - FAT BOYS

Κανονική τιμή $1,149.00 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $1,149.00 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

☑️ BACK SAVER & GAME CHAGER

☑️ IDEAL FOR LONG TERM SESSIONS

☑️ PATENTED DESIGN

Introducing our Original Tattoo Armrest Collection by GG Workshop, featuring five exceptional models designed to enhance your tattooing experience. Crafted with meticulous attention to detail and utilizing cutting-edge solutions in metalworking and sewing, our armrests are built to last and provide unmatched comfort for both you and your clients. Choose from our range of models, each offering unique features and benefits to elevate your tattooing sessions.

 1. Original Tattoo Armrest XXL FAT BOY: Experience the ultimate comfort during long tattoo sessions with the XXL FAT BOY armrest. Its extra-large pillow size of 70x37cm provides ample space for you to lean and support your back, reducing fatigue. Your clients will also appreciate the comfort options offered by the spacious pillow. The armrest's steel construction ensures durability, and the soft edge of the pillow prevents discomfort during extended sessions. With a lifetime warranty on the steel frame, this armrest is built to withstand the test of time.

 2. Original Tattoo Armrest XL FAT BOY: The XL FAT BOY armrest is a smaller version of our XXL model, perfect for smaller studios. Offering the same exceptional comfort and durability, the XL FAT BOY features a pillow size of 50x37cm. Lean on the large pillow to ease strain on your back, while your clients enjoy the spaciousness it provides. With secure cushion tilt lock and a firmly fastened cushion to the metal frame, this armrest ensures stability and longevity. Choose from a variety of color combinations to personalize your workspace.

 3. Tattoo Armrest GOLIATH: The GOLIATH armrest boasts a reimagined frame base with four rubber anti-creep bearing points, providing superior stability. Its massive 40mm metal section frame allows both you and your client to roll up to the foot of the armrest effortlessly. The cushion's improved features, including easy stretch-wrapping and a range of color options, enhance the overall experience. With secure vertical fixation and cushion tilt lock, the GOLIATH armrest ensures safety and optimal positioning throughout the tattooing process.

 4. Original Tattoo Armrest EL: Designed for easy disassembly and transportation, the EL armrest features a large base plate and a strong connection to the stand. The adjustable height and tilt, along with the 35x25cm pillow, offer versatility and comfort. The metal frame with powder painting guarantees durability, while the spacious base provides stability. Ideal for artists on the move, this armrest combines convenience with functionality.

 5. Original Tattoo Armrest L: For those seeking a compact and space-saving option, the L armrest is the perfect choice. With its small size and easy transportation, it is a great companion for artists on the go. The soft-edged pillow ensures comfort during long sessions, while the steel construction guarantees durability. The adjustable height and tilt, along with the metal frame with powder painting, make this armrest a reliable and convenient tool.

Upgrade your tattooing setup with our Original Tattoo Armrest Collection and enjoy the benefits of enhanced comfort, durability, and customization. With each armrest meticulously designed and manufactured to meet the highest standards, you can trust GG Workshop to provide you and your clients with an exceptional tattooing experience.DELIVERY TIME

We ship worldwide via airmail (FedEx, DHL), so no long waits or foreign postal websites. 2-3-5 days. Bonus for buyers from the US and the EU - no duties😃 (sorry Canadians, but your customs charges duties at 10-15%)

VIDEO INSTRUCTION & OVERVIEW

VIDEO REVIEW FROM THE TATTOO SHOP TALK 


VIDEO REVIEW FROM FLOATY TATTOO


VIDEO REVIEW FROM THAT TAT GUY CAM


MORE PHOTOS AND TEXT REVIEWS HERE

Welcome to our video review page for the Tattoo Armrests by GG Workshop Tattoo Equipment®

Here you can find a collection of video reviews from tattoo artists who have tried and tested our armrest, sharing their honest feedback and opinions on its functionality, durability, and overall design.

Our Tattoo Armrest is designed to provide maximum comfort and support during long tattoo sessions, with adjustable height and angle options to cater to different body types and tattooing styles.

Watch as our satisfied customers demonstrate how our armrest has improved their workflow and allowed them to produce high-quality tattoos with ease.

Whether you're a professional tattoo artist or just starting out, our video reviews will give you a better understanding of how our armrest can benefit your tattooing experience.

So sit back, relax, and let our customers' experiences guide you in choosing the best tattoo armrest for your needs.

ABOUT QUALITY

If you are looking for a big and quality armrest, you are in the right place. Tattoo furniture is a profitable investment for any artist or studio. You might ask why? The answer is that every person wants to stay in comfortable conditions wherever he is. The right equipment provides all needed conveniences for every client regardless of their preferences.

But making a decision can be sometimes hard. GG Workshop team understands how difficult the search for a large, suitable XXL armrest is. Not every shop is ready to provide such big equipment, and some offer bad-quality variants. That’s why we offer various models, including a tattoo armrest 70x37 cm that guarantees maximum comfort during any long tattoo session in the studio.

SHIPPING & RETURNS

Payment Methods and Shipping Information for Your Order

Accepted Payment Methods:

 • PayPal
 • Visa
 • MasterCard
 • ApplePay
 • GPay
 • Other

Checkout is 100% secure, and if you prefer to pay using SWIFT/IBAN, we can send an invoice for payment.

Shipping Information

We ship worldwide using FedEx, TNT, DHL, UPS, and other reliable courier services. Shipping takes 1-5 business days from the date of payment, and a tracking number will be sent via email or SMS.

Estimated Shipping Times:

 • Europe: 3-7 days, maximum 60 days
 • USA, Canada: 4-10 days, maximum 60 days

To track your order, visit our website and enter the order number and email specified in your order.

Shipping costs can be viewed when placing your order, and if your country is not listed, please contact us at support@ggworkshop.net.

I SAW SIMILAR ARMRESTS. DO YOU HAVE PARTNERS?

NO. There are a lot of "similar" products on the market (hell, just like in any other field🙄). But we don't give a damn about it. Seriously, you can make the same armrest in your garage if you want. We do not mind (we can even share our experience). But it's always a question of quality or price. We have been making armrests since 2016 and we guarantee the quality, we also have a PATENT for the armrests XL and XXL. The same about "similar" stores. It's up to you. Just check sellers carefully before buying 😉

WHY ARE ARMRESTS XXL NEEDED FOR A STUDIO?

First of all, the most concerns are connected with organizing a proper workplace for an artist and high-level service for a client. The tattoo sessions are long and require holding an arm in a fixed position for an entire period. If the person stays in this position without comfortable furniture, he will probably become tired and disappointed. It is the reason for investing material resources into a good armrest for your studio. And the result is profitable. The better service you can provide, the more comfortable client feels. It means the more chances he will come back again to your studio or tell friends about good quality. Anyway, you can expect additional clients and extra profit.

For the artist, the device is necessary too. The armrest fixes the hand of the client in one position. Movements can affect the drawing badly, bringing stress and slowing the process. Another point is the artist can adjust the armrest pillow as he wishes. It allows choosing the best angle for the work and sufficient lighting.

Advantages of an oversized tattoo armrest

When you buy something, you should understand why you are going to purchase it. Knowing key characteristics helps search and makes it easier to compare different goods. Maybe seeing something in one product and missing it in another will help you to decide about the suitable one. As for this big armrest stand, the main features are:

The big and wide size of the pillow provides high-level comfort for any arm size

A strong steel construction will be reliable support during the session

Compact and easy-to-clean design

Despite its size, it is lightweight

Easily assemble and disassembled even with just one person

Soft pillows that won't press on your arm and elbow, giving discomfort

Adjustable height from 67 to 110 cm (26.4 – 43.3′′)

Possibility to configure the angle of the cushion

Modern and original design

Ability to place your arm wherever you want. There are no limits due to XXL size.

Tattoo armrests XXL that we offerGG Workshop is a constantly developing company that sells original products in the USA and the UK and shipping goods to other countries in any part of the world. It means for you, as our client, fresh and cheap furniture supplies to keep the studio equipment up-to-date and attract customers. Our tattoo equipment catalog includes various cheap and comfortable XXL armrests. Our company provides its customers great opportunities and discounts, giving them the chance to buy professional equipment on sale. The prices can surprise you, so make sure you are ready for this. So, if you want to buy a tattoo armrest XXL, check it out on our online shop and order shipping to your country. There are a lot of happy and satisfied clients who work with our products all over the world. Many of them contacted us again to order new equipment. Become one of them now and improve your comfort with us!

Προβολή όλων των λεπτομερειών